top of page

Tovutredning

(Små långhår raser)

Det kan uppkomma orsaker och händelser i livet som man inte rår över och som orsakar att pälsvården på din hund blir eftersatt.Vid sådana tillfällen är det viktigt att kunna ta hjälp av en erfaren hundfrisör som kan hjälpa både dig och hunden att komma tillbaka.
Är detta en engångsföreteelse ska man inte dömas ut att man misskött pälsvården.
Är det däremot ett upprepat mönster bör man söka hjälp med sina rutiner, klippa ned sin hund eller överväga att omplacera den. I kölvattnet av kontinuerligt dålig pälsvård finns ofta underliggande problematik.
Tovor är inte bra då huden inte kan andas och det bildas infektioner och sår. Tovor begränsar hundens naturliga rörelsefrihet vilket i sin tur påverkar muskulaturen negativt.

Jag tovutreder på ett lugnt och skonsamt sätt där hunden inte känner obehag utan tvärtom en befrielse att kunna röra sig fritt.
Detta arbete kan man inte stressa på i och med att då kommer hunden att luggas och det gör ont.Man måste också ta hänsyn till hur känslig hunden och huden blivit pga tovorna och anpassa arbetet och tiden efter detta.
Den ena tovar är inte den andra lik och pga detta är det omöjligt att uppskatta tidsåtgången.
Jag brukar tänka att den tiden ägaren inte genomfört pälsvården på sin hund är den tid + lite till för att tovutreda hunden.
Har man bråttom och vill få ett snabbt resultat hänvisar jag till någon annan hundfrisör som ev vill åta sig att plåga hunden under sådana förutsättningar.
Jag vill trots tovor och allt vad detta innebär låta det ta den tid som är behagligaste för hunden och att den under arbetets gång ändå känner det positivt att komma till mig och bli befriad från tovorna.

När din hund är välvårdad mår både den och du bra

Detta stärker banden mellan er

bottom of page