top of page

Allt om problem

ovilja, osäker, rädd eller aggressiv

Hur hanterar man detta?


Det är jobbigt att hantera en hund som har en stor ovilja och många gånger är det en tidsfråga innan den går över gränsen till rädsla eller aggressivitet.
Det gäller att så snabbt som möjligt försöka komma tillrätta med problemen.


VAD BEROR DET PÅ?

Först måste man se att det inte finns någon smärta eller sjukdom som kan orsaka oviljan, rädslan eller aggressiviteten. Vid sådan problematik bör man uppsöka veterinär.
Är det inte detta eller en traumatisk upplevelse beror deras beteende på vår egen brist att kommunicera med vår hund.
När vi är otydliga med att förmedla det vi vill blir hunden osäker och ger uttryck för detta genom ovilja, rädsla eller aggressivitet.
Vi bär det största ansvaret för att göra oss förstådda. Vår egen sinnesstämning är också en orsak till oönskade beteenden hos hunden. Är vi rädda eller osäkra kan vi inte begära att vår hund ska känna sig trygg.


KAN DESSA PROBLEM RÄTTAS TILL?

Ja om hunden inte är för med en mental störning vilket är ovanligt. Men man får räkna med att det tar tid och man kan aldrig säga hur lång tid det kan ta.


VAD KAN MAN GÖRA?

Det bästa är att kontakta en kunnig inom området som kan gå igenom var, hur och när problemen uppstår. Tyvärr finns det inga "snabba lösningar" utan när det gäller hunden måste man först bygga upp en tillit, ett förtroende till den som ska hjälpa hunden att ändra sina betingade betydelser. Därefter kommer arbetet med att vänja in hunden vid de olika situationer där problemen förekommit. Sedan gäller det att praktisera och underhålla den positiva känslan som byggts upp genom detta arbete.


Fast det är ju inte bara "ens fel att två träter". Det gäller att ägaren också tar till sig och gör en kritisk bedömning av sig själv. Som jag säger man gör hela tiden en kroppsscanning, från topp till tå. Står, sitter jag rätt? Hur tittar jag? Är jag stressad? Kan jag kroppsligt slappna av? Hur talar och låter jag? Har jag förmedlar rätt känsla till hunden?

Som du ser kan listan göras lång men innan man fått in det mesta i både sitt muskelminnen och tankesätt behövs en utomstående som kan guida dig till rätta.

Det är en sådan stor lycka när jag ser att både hunden och dess ägare kan slappna av i de tidigare problematiska situationer som t.ex. på trimbordet, vid bandning, kloklippning, ja pälsvården överhuvudtaget.

När man har löst upp en knut så kommer många andra automatiskt lösas upp.

1861671c-7ae9-4360-b2b9-f16c17e5b173.jpeg

BRA ATT VETA ...

Friktions zoner

Här ser du friktions zonerna dvs områden där det är extra viktigt att gå igenom vid pälsvården då det är här de värsta tovorna uppkommer.

Kontakt

VIKTIGT

  • Ovilja, rädsla eller aggressiv

  • Uteslut smärta och/eller sjukdom

  • Vid smärta/sjukdom uppsök veterinär

  • Sök hjälp av kunnig inom området

  • Praktisera och underhåll den positiva känslan

  • Det är inte ens fel att två träter

  • Löses en knut upp kommer fler följa efter

c165f72d-13c8-460e-a101-dd53167aa1d5_edited.jpg
bottom of page